Biomimesis: Una propuesta multidisciplinar para afrontar los retos de sostenibilidad post-covid

08/07/2021 – 09/07/2021

Munduko ekonomiak ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko moduetan eraldatze-prozesuak ezarri behar ditu, mundu finitu batean dagoelako; izan ere, hazkunde mugagabeari eusten dion oinarrizko premisa ezinezkoa da, eta, beraz, enpresek izan behar dute aldaketa horren eragile, materialen ekonomia zirkularrerantz, energia berriztagarrien eta ezagutzaren eraginkortasunerantz konbergentzia lortzeko konpromisoarekin. Prozesu dinamiko, dialektiko, gogoetatsu eta inklusibo baten bidez lortzen da hori, naturaren ekonomia simulatzen duten enpresa-ondasunak eta -zerbitzuak ekoitzi, eraldatu, merkaturatu eta kontsumitzeko aukerarekin zerikusia duena; izan ere, ekonomia horrek ez ditu hondakinak sortzen, elikagaiak baizik, eta dena barneratzen du prozesu ekosistemikoan, lurreko biosferaren mailan.

Gaur egungo enpresak eta erakundeak ezagutzaren ekonomia berriak planteatzen dituen eskakizunetara egokitu behar dira. Horretarako, enpresarekin zerikusia duten hezkuntza- eta giza prestakuntzako prozesu berriek enpresa-ekimeneko prozesuak bultzatu behar dituzte, pentsamendu gogoetatsu, kritiko eta konplexutik abiatuta eredu naturaletan oinarrituta.

Ikuspegi biomimetikotik, premisa nagusia da natura eta biodibertsitatea errespetatzea izan behar dela ekonomia eraldatzeko motorra.

Kontestu horren aurrean, hausnarketarako eta praktikarako agertoki bat eskaintzen da, non natura emulatzea proposatzen baita, eta sistema sozioekonomikoek “naturaren ekonomia” emulatzeko estrategiak proposatzen dira. Oinarrizko premisa honetan oinarritzen da: naturak bere egitura ekonomikoak ditu, eta horiek oso eraginkorrak dira modu jasangarrian, materialez eta energiaz betetako ziklo itxiak baititu. Giza ekonomiak, denboran eta espazioan bideragarri izan dadin, enpresa-berrikuntza bioinspiratuan (eko-berrikuntza) oinarritu behar du. Horretarako, naturako prozesuetako baliabide naturalen erabilera eraginkorra hartzea proposatzen da inspirazio-iturri gisa.

“Enpresa-berrikuntza bioinspiratuko” Uda Ikastaro honetan, Biomimesia ezagutaraztea proposatzen da, saio teoriko eta praktikoen bidez. Parte-hartzaileek aktiboki parte hartuko dute, diziplina ulertzeko eta lanbide-heziketan integratzeko, besteak beste, ezagutza zientifikoaren eta sozialaren arloetan. Ikastaroa ahalik eta hobekien aprobetxatzeko, on line baliabideak eta bibliografia tekniko espezializatua, mintegiak, lantegiak, etab., eskaintzen dira.

Aztergai dugun gaiari buruzko berariazko ikerketa-sare bateko (Ri3 Biomimicry Network) ikertzaileek gidatzen dute Uda Ikastaro hau, eta bertako zenbait unibertsitatetako eta ikerketa-zentrotako irakasle-talde batek parte hartzen du hizlari gisa. Halaber, UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko Enpresari Aplikatu Ekonomia Institutuaren babesa du.